ASEPRITE File

? Cách mở file .ASEPRITE? Những phần mềm mở file .ASEPRITE và sửa file lỗi. Convert Binary ASEPRITE file sang định dạng khác.

.ASEPRITE File Extension

   
File name ASEPRITE File
File Type Aseprite Sprite File
Nhà phát triển David Capello
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .ASEPRITE là file gì?

ASEPRITE là Raster Image Files - Aseprite Sprite File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi David Capello.

tập tin một ASEPRITE chứa một sprite tạo ra bởi Aseprite, một biên tập viên và điểm ảnh sprite công cụ nghệ thuật hoạt hình. Nó lưu trữ một hình ảnh hoặc hình ảnh động, trong đó bao gồm các lớp, khung hình, bảng, và các thẻ. file ASEPRITE cũng chứa các thiết lập ma, chẳng hạn như chiều rộng, chiều cao, chế độ màu, khía cạnh điểm ảnh khẩu phần, và nền.

What is a ASEPRITE file?

An ASEPRITE file contains a sprite created by Aseprite, an animated sprite editor and pixel art tool. It stores a graphic or animation, which includes layers, frames, palettes, and tags. ASEPRITE files also contain sprite settings, such as the width, height, color mode, pixel aspect ration, and background.

Cách mở .ASEPRITE file

Để mở file .ASEPRITE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASEPRITE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASEPRITE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASEPRITE do người dùng đóng góp.

  • Aseprite

Chuyển đổi file .ASEPRITE

File .ASEPRITE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *