ASR File

? Cách mở file .ASR? Những phần mềm mở file .ASR và sửa file lỗi. Convert N/A ASR file sang định dạng khác.

.ASR File Extension

   
File name ASR File
File Type 1ActionScript Remote Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (12 Bình chọn)

File .ASR là file gì?

ASR là Web Files - 1ActionScript Remote Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin server-side ActionScript tạo ra với Adobe Dreamweaver hoặc Đóng góp; sử dụng cùng một ngôn ngữ và cú pháp như một ActionScript (.as) tập tin tiêu chuẩn, nhưng có thể truy cập truy cập tích hợp các tính năng dựa trên máy chủ trong ColdFusion; các "Default.asr" tập tin cài đặt với Dreamweaver và góp phần nằm trong thư mục NewDocuments.

What is a ASR file?

Server-side ActionScript file created with Adobe Dreamweaver or Contribute; uses the same language and syntax as a standard ActionScript (.AS) file, but can access access built-in server-based features in ColdFusion; the "Default.asr" file installed with Dreamweaver and Contribute is located in the NewDocuments folder.

Cách mở .ASR file

Để mở file .ASR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASR do người dùng đóng góp.

  • Macromedia Dreamweaver MX
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Stuffit Expander
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .ASR

File .ASR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *