ASSET File

? Cách mở file .ASSET? Những phần mềm mở file .ASSET và sửa file lỗi. Convert Binary ASSET file sang định dạng khác.

.ASSET File Extension

   
File name ASSET File
File Type Unity Asset File
Nhà phát triển Unity Technologies
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (85 Bình chọn)

File .ASSET là file gì?

ASSET là Game Files - Unity Asset File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Unity Technologies.

tập tin cảnh 3D tạo ra bởi Unity, một chương trình được sử dụng để phát triển trò chơi 3D; cửa hàng tài sản tạo ra, mà thường là mắt lưới, kết cấu, và shader cho các mô hình 3D; tạo ra khi xây dựng các dự án phát triển Unity vào một trò chơi chuyển giao thực thi.

What is a ASSET file?

3D scene file created by Unity, a program used for developing 3D games; stores generated assets, which are typically meshes, textures, and shaders for 3D models; created when building the Unity development project into an executable game deliverable.

Cách mở .ASSET file

Để mở file .ASSET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASSET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASSET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASSET do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ASSET

File .ASSET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *