ASSETS File

ASSETS là Game Files - Unity Asset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Unity Technologies.

.ASSETS File Extension

   
File name ASSETS File
File Type Unity Asset File
Nhà phát triển Unity Technologies
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (28 Bình chọn)

File .ASSETS là file gì?

ASSETS là Game Files - Unity Asset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Unity Technologies.

Hồ TÀI SẢN là một kho lưu trữ tài nguyên trò chơi được sử dụng bởi Unity, một chương trình dùng để phát triển 3D trò chơi. Nó chứa các file tài nguyên trò chơi chẳng hạn như mắt lưới hoặc kết cấu cho mô hình 3D. TÀI SẢN file cũng có thể lưu trữ cơ sở dữ liệu trò chơi.

What is a ASSETS file?

An ASSETS file is a game resource archive used by Unity, a program used to develop 3D games. It contains game resource files such as meshes or textures for 3D models. ASSETS files may also store game databases.

Phần mềm mở file .ASSETS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASSETS do filegi.com tổng hợp.

  • WinRAR
  • Notepad++
  • Notepad++
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ASSETS

           

File .ASSETS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *