AST File

? Cách mở file .AST? Những phần mềm mở file .AST và sửa file lỗi. Convert Binary AST file sang định dạng khác.

.AST File Extension

   
File name AST File
File Type 1ClarisWorks Assistant File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .AST là file gì?

AST là Data Files - 1ClarisWorks Assistant File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Assistant để tạo một tài liệu mới trong ClarisWorks; tương tự như một mẫu, nhưng cung cấp trợ giúp thêm trong việc sáng tác các tập tin; có thể được sử dụng để tạo danh thiếp, lịch, bản tin, bài thuyết trình, vv

What is a AST file?

Assistant for creating a new document in ClarisWorks; similar to a template, but offers additional assistance in composing the file; can be used to create business cards, calendars, newsletters, presentations, etc.

Cách mở .AST file

Để mở file .AST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AST do người dùng đóng góp.

  • Apple AppleWorks
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Extended

Chuyển đổi file .AST

File .AST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *