ASV File

? Cách mở file .ASV? Những phần mềm mở file .ASV và sửa file lỗi. Convert N/A ASV file sang định dạng khác.

.ASV File Extension

   
File name ASV File
File Type 1Finale Auto-save File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .ASV là file gì?

ASV là Backup Files - 1Finale Auto-save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

Tập tin được tạo ra bởi Finale, một ứng dụng sáng tạo âm nhạc ghi chú cho chơi nhạc cụ, giọng hát, vv .; thay thế bằng file .ASVX, được phát hành trong Finale 2014; chứa sao lưu dữ liệu cho tập tin .MUS tương tự như file BAK; tạo ra khi file MUS được tự động lưu bởi Finale.

What is a ASV file?

File created by Finale, a music note creation application for playing instruments, vocals, etc.; replaced by the .ASVX file, which was released in Finale 2014; contains backup data for .MUS files similarly to .BAK files; created when MUS files are auto-saved by Finale.

Cách mở .ASV file

Để mở file .ASV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASV do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic Finale
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Finale
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP

Chuyển đổi file .ASV

File .ASV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *