ASVF File

? Cách mở file .ASVF? Những phần mềm mở file .ASVF và sửa file lỗi. Convert N/A ASVF file sang định dạng khác.

.ASVF File Extension

   
File name ASVF File
File Type Asphyre Sphinx Archive File
Nhà phát triển Afterwarp Development
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ASVF là file gì?

ASVF là Developer Files - Asphyre Sphinx Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Afterwarp Development.

tập tin nén tạo ra để lưu trữ dữ liệu được sử dụng bởi Asphyre Sphinx, một khuôn khổ cho việc phát triển trò chơi video 2D / 3D; chứa phông chữ, hình ảnh và các phương tiện khác dành cho việc phát triển trò chơi; tập tin phổ biến được tìm thấy trong các file ASVF bao gồm các file .JPEG và .XML.

What is a ASVF file?

Compressed file created to store data used by Asphyre Sphinx, a framework for developing 2D/3D video games; contains fonts, images, and other media intended for developing games; common files found in ASVF files include .JPEG and .XML files.

Cách mở .ASVF file

Để mở file .ASVF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASVF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASVF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASVF do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ASVF

File .ASVF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *