ASVX File

ASVX là Backup Files - Finale Auto-save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

.ASVX File Extension

   
File name ASVX File
File Type Finale Auto-save File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ASVX là file gì?

ASVX là Backup Files - Finale Auto-save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

File được tạo ra bởi Finale, một chương trình ký hiệu âm nhạc cho các nhạc cụ, giọng hát, và nhiều hơn nữa; tương tự như các tập tin Finale .BAKX; chứa tự động tiết kiệm dữ liệu sao lưu các tập tin .MUSX; cập nhật 2014 phiên bản của tập tin Finale .ASV được sử dụng trong phiên bản trước.

What is a ASVX file?

File created by Finale, a music notation program for instruments, vocals, and more; similar to the Finale .BAKX file; contains auto-save backup data for .MUSX files; updated 2014 version of the Finale .ASV file used in previous releases.

Phần mềm mở file .ASVX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASVX do filegi.com tổng hợp.

  • MakeMusic Finale
  • Finale PrintMusicR
  • Finale PrintMusicR

Chuyển đổi file .ASVX

           

File .ASVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *