ASY File

? Cách mở file .ASY? Những phần mềm mở file .ASY và sửa file lỗi. Convert Text ASY file sang định dạng khác.

.ASY File Extension

   
File name ASY File
File Type 1Asymptote Module
Nhà phát triển Asymptote
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ASY là file gì?

ASY là Vector Image Files - 1Asymptote Module, dưới định dạng Text được phát triển bởi Asymptote.

Nộp được sử dụng bởi Asymptote, một ngôn ngữ đồ họa vector và chương trình sử dụng để xác định và tạo ra các bản vẽ kỹ thuật; có thể xác định cấu trúc dữ liệu phức tạp cũng như logic được sử dụng để tạo ra các đồ họa vector; được sử dụng để sắp chữ con số toán học.

What is a ASY file?

File used by Asymptote, a vector graphics language and program used for specifying and generating technical drawings; can specify complex data structures as well as the logic used for generating the vector graphic; used for typesetting mathematical figures.

Cách mở .ASY file

Để mở file .ASY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASY do người dùng đóng góp.

  • Asymptote
  • LTspice IV
  • LTspice IV
  • LTspice XVII
  • VPS Viewer
  • FJVPS Digital Mockup
  • FJVPS Digital Mockup

Chuyển đổi file .ASY

File .ASY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *