AT5 File

? Cách mở file .AT5? Những phần mềm mở file .AT5 và sửa file lỗi. Convert Binary AT5 file sang định dạng khác.

.AT5 File Extension

   
File name AT5 File
File Type Lowrance Map File
Nhà phát triển Lowrance
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .AT5 là file gì?

AT5 là GIS Files - Lowrance Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lowrance.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi các thiết bị định vị Lowrance, được sử dụng cho biển, ngoài trời, hoạt động ô tô, và hàng không; chứa một bản đồ có thể được nạp vào thiết bị thông qua phần mềm Lowrance; sử dụng để lưu trữ các bản đồ trước khi chế tạo và tùy chỉnh.

What is a AT5 file?

Map file used by Lowrance navigation devices, which are used for marine, outdoor, automotive, and aviation activities; contains a map that can be loaded into the device through Lowrance software; used for storing pre-fabricated and custom maps.

Cách mở .AT5 file

Để mở file .AT5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AT5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AT5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AT5 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MapCreate
  • MapCreate

Chuyển đổi file .AT5

File .AT5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *