AT5 File

AT5 là GIS Files - Lowrance Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lowrance.

.AT5 File Extension

   
File name AT5 File
File Type Lowrance Map File
Nhà phát triển Lowrance
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .AT5 là file gì?

AT5 là GIS Files - Lowrance Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lowrance.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi các thiết bị định vị Lowrance, được sử dụng cho biển, ngoài trời, hoạt động ô tô, và hàng không; chứa một bản đồ có thể được nạp vào thiết bị thông qua phần mềm Lowrance; sử dụng để lưu trữ các bản đồ trước khi chế tạo và tùy chỉnh.

What is a AT5 file?

Map file used by Lowrance navigation devices, which are used for marine, outdoor, automotive, and aviation activities; contains a map that can be loaded into the device through Lowrance software; used for storing pre-fabricated and custom maps.

Phần mềm mở file .AT5

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AT5 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • MapCreate
  • MapCreate

Chuyển đổi file .AT5

           

File .AT5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *