ATAHD File

? Cách mở file .ATAHD? Những phần mềm mở file .ATAHD và sửa file lỗi. Convert N/A ATAHD file sang định dạng khác.

.ATAHD File Extension

   
File name ATAHD File
File Type ATA Hard Drive Flag File
Nhà phát triển Puppy Linux
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .ATAHD là file gì?

ATAHD là System Files - ATA Hard Drive Flag File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Puppy Linux.

Tập tin cho biết với hệ thống Puppy Linux rằng ổ cứng là ATA; thường không có một dấu chấm trước hạn; chỉ nên xuất hiện trong cài đặt của hệ thống; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a ATAHD file?

File indicates to the Puppy Linux system that the hard drive is ATA; commonly does not have a dot preceding the extension; should only appear in installation of system; not meant to be manually opened.

Cách mở .ATAHD file

Để mở file .ATAHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATAHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATAHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATAHD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ATAHD

File .ATAHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *