ATC File

? Cách mở file .ATC? Những phần mềm mở file .ATC và sửa file lỗi. Convert Binary ATC file sang định dạng khác.

.ATC File Extension

   
File name ATC File
File Type AutoCAD Tool Catalog File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .ATC là file gì?

ATC là Settings Files - AutoCAD Tool Catalog File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Danh mục công cụ tập tin được sử dụng bởi các thiết kế và tài liệu CAD phần mềm AutoCAD; chứa các định nghĩa cho tất cả các công cụ trong một bảng giao diện người dùng; sử dụng để lưu trữ các cấu hình công cụ và tùy biến không gian làm việc AutoCAD.

What is a ATC file?

Tool catalog file used by the AutoCAD design and documentation CAD software; contains definitions for all of the tools in a user interface palette; used for storing tool configurations and customizing the AutoCAD workspace.

Cách mở .ATC file

Để mở file .ATC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATC do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD Civil 3D 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • AutoCAD
  • Ethereal
  • Content Browser
  • Content Browser

Chuyển đổi file .ATC

File .ATC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *