ATF File

? Cách mở file .ATF? Những phần mềm mở file .ATF và sửa file lỗi. Convert Text ATF file sang định dạng khác.

.ATF File Extension

   
File name ATF File
File Type 1Axon Text File
Nhà phát triển Molecular Devices
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .ATF là file gì?

ATF là Data Files - 1Axon Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Molecular Devices.

định dạng dữ liệu được sử dụng bởi GenePix phần mềm phân tích microarray; sử dụng một văn bản đơn giản, định dạng tab-delimited và chứa hồ sơ, mỗi với một hoặc nhiều lĩnh vực; có thể được sử dụng thay thế cho nhau với các phần mềm GenePix, soạn thảo văn bản, và các chương trình bảng tính, chẳng hạn như Microsoft Excel.

What is a ATF file?

Data format used by GenePix microarray analysis software; uses a plain text, tab-delimited format and contains records, each with one or more fields; can be used interchangeably with GenePix software, text editors, and spreadsheet programs, such as Microsoft Excel.

Cách mở .ATF file

Để mở file .ATF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Molecular Devices GenePix Pro Software
  • Molecular Devices GenePix Pro Software
  • Microsoft Excel 2019
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ATF

File .ATF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *