ATN File

? Cách mở file .ATN? Những phần mềm mở file .ATN và sửa file lỗi. Convert N/A ATN file sang định dạng khác.

.ATN File Extension

   
File name ATN File
File Type Photoshop Actions File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (38 Bình chọn)

File .ATN là file gì?

ATN là Settings Files - Photoshop Actions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa một hoặc nhiều hành động ghi trong Photoshop; được sử dụng để tự động hoá các bước chỉnh sửa thông thường và cho hình ảnh xử lý hàng loạt; có thể được lưu và nạp bằng cách sử dụng menu pop-up trong Photoshop Actions palette.

What is a ATN file?

Contains one or more actions recorded in Photoshop; used for automating common editing steps and for batch processing images; can be saved and loaded using the pop-up menu in the Photoshop Actions palette.

Cách mở .ATN file

Để mở file .ATN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATN do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ATN

File .ATN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *