ATN File

ATN là Settings Files - Photoshop Actions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.ATN File Extension

   
File name ATN File
File Type Photoshop Actions File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (38 Bình chọn)

File .ATN là file gì?

ATN là Settings Files - Photoshop Actions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa một hoặc nhiều hành động ghi trong Photoshop; được sử dụng để tự động hoá các bước chỉnh sửa thông thường và cho hình ảnh xử lý hàng loạt; có thể được lưu và nạp bằng cách sử dụng menu pop-up trong Photoshop Actions palette.

What is a ATN file?

Contains one or more actions recorded in Photoshop; used for automating common editing steps and for batch processing images; can be saved and loaded using the pop-up menu in the Photoshop Actions palette.

Phần mềm mở file .ATN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATN do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ATN

           

File .ATN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *