ATOM File

ATOM là Web Files - Atom Syndication Format, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

.ATOM File Extension

   
File name ATOM File
File Type Atom Syndication Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .ATOM là file gì?

ATOM là Web Files - Atom Syndication Format, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

cung cấp thông tin định dạng dựa trên XML, tương tự như các file .rss; được thiết kế để trở thành một tiêu chuẩn xuất bản phổ quát cho nội dung cá nhân và weblog

What is a ATOM file?

XML-based syndication format, similar to .RSS files; designed to be a universal publishing standard for personal content and weblogs

Phần mềm mở file .ATOM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATOM do filegi.com tổng hợp.

  • Edge Code CC
  • BitLord
  • BitLord
  • Media Player Classic
  • FrostWire
  • Brackets
  • Brackets

Chuyển đổi file .ATOM

           

File .ATOM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *