ATOMSVC File

? Cách mở file .ATOMSVC? Những phần mềm mở file .ATOMSVC và sửa file lỗi. Convert XML ATOMSVC file sang định dạng khác.

.ATOMSVC File Extension

   
File name ATOMSVC File
File Type Atom Service Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .ATOMSVC là file gì?

ATOMSVC là Data Files - Atom Service Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một ATOMSVC là một tài liệu phục vụ Atom được tạo ra bởi SQL Server Reporting Services (SSRS), được sử dụng để tạo, xuất bản, và quản lý báo cáo về dữ liệu SQL Server. Nó chứa thông tin kết nối về một hoặc nhiều thức ăn dữ liệu sử dụng cho các vùng cư trong một báo cáo với dữ liệu từ SQL Server. file ATOMSVC được lưu trong định dạng XML.

What is a ATOMSVC file?

An ATOMSVC file is an Atom service document generated by SQL Server Reporting Services (SSRS), which is used to create, publish, and manage reports about SQL Server data. It contains connection information about one or more data feeds used to populate regions in a report with data from SQL Server. ATOMSVC files are saved in XML format.

Cách mở .ATOMSVC file

Để mở file .ATOMSVC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATOMSVC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATOMSVC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATOMSVC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • text editor
  • text editor
  • Microsoft Power BI Desktop

Chuyển đổi file .ATOMSVC

File .ATOMSVC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *