ATR File

ATR là Disk Image Files - Atari Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Atari.

.ATR File Extension

   
File name ATR File
File Type Atari Disk Image
Nhà phát triển Atari
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .ATR là file gì?

ATR là Disk Image Files - Atari Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Atari.

Đĩa hình ảnh được tạo ra trên một hệ thống máy tính Atari; chứa một bản sao chính xác của một đĩa Atari 8-bit định dạng; có thể là một hình ảnh mật độ đơn hoặc kép có chứa 720 hoặc 1440 ngành.

What is a ATR file?

Disk image created on an Atari computer system; contains an exact copy of an Atari 8-bit formatted disk; may be a single or double density image containing 720 or 1440 sectors.

Phần mềm mở file .ATR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATR do filegi.com tổng hợp.

  • Parallels Tools Center
  • Atari800Win PLus
  • Atari800Win PLus
  • Media Player Classic
  • Bruker Compass Security Pack
  • AtamA with Kents Repertory and Boerickes Materia Medica
  • AtamA with Kents Repertory and Boerickes Materia Medica

Chuyển đổi file .ATR

           

File .ATR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *