ATR File

? Cách mở file .ATR? Những phần mềm mở file .ATR và sửa file lỗi. Convert N/A ATR file sang định dạng khác.

.ATR File Extension

   
File name ATR File
File Type Atari Disk Image
Nhà phát triển Atari
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .ATR là file gì?

ATR là Disk Image Files - Atari Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Atari.

Đĩa hình ảnh được tạo ra trên một hệ thống máy tính Atari; chứa một bản sao chính xác của một đĩa Atari 8-bit định dạng; có thể là một hình ảnh mật độ đơn hoặc kép có chứa 720 hoặc 1440 ngành.

What is a ATR file?

Disk image created on an Atari computer system; contains an exact copy of an Atari 8-bit formatted disk; may be a single or double density image containing 720 or 1440 sectors.

Cách mở .ATR file

Để mở file .ATR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ATR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ATR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ATR do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Atari800Win PLus
  • Atari800Win PLus
  • Media Player Classic
  • Bruker Compass Security Pack
  • AtamA with Kents Repertory and Boerickes Materia Medica
  • AtamA with Kents Repertory and Boerickes Materia Medica

Chuyển đổi file .ATR

File .ATR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *