AU File

? Cách mở file .AU? Những phần mềm mở file .AU và sửa file lỗi. Convert Binary AU file sang định dạng khác.

.AU File Extension

   
File name AU File
File Type 1Audacity Audio File
Nhà phát triển Audacity
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (18 Bình chọn)

File .AU là file gì?

AU là Audio Files - 1Audacity Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Audacity.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi Audacity, miễn phí, đa nền tảng biên tập âm thanh; sử dụng một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được mở bằng Audacity; lưu lại dưới dạng một trong nhiều file dữ liệu âm thanh cho một dự án Audacity (.AUD).

What is a AU file?

Audio file created by Audacity, a free, cross platform audio editor; uses a proprietary format that can only be opened by Audacity; saved as one of multiple audio data files for an Audacity project (.AUD).

Cách mở .AU file

Để mở file .AU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AU do người dùng đóng góp.

  • Audacity
  • IrfanView
  • IrfanView
  • RealPlayer Cloud
  • Zoom Player
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .AU

File .AU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *