AU3 File

AU3 là Developer Files - AutoIt v3 Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoIt.

.AU3 File Extension

   
File name AU3 File
File Type AutoIt v3 Script
Nhà phát triển AutoIt
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (40 Bình chọn)

File .AU3 là file gì?

AU3 là Developer Files - AutoIt v3 Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoIt.

kịch bản tự động tạo ra với AutoIt v3, một chương trình kịch bản phần mềm miễn phí mà sử dụng một ngôn ngữ lập trình tương tự như BASIC; được thiết kế để tự động lệnh trong Windows và cho các mục đích kịch bản chung khác.

What is a AU3 file?

Automated script created with AutoIt v3, a freeware scripting program that uses a programming language similar to BASIC; designed for automating commands within Windows and for other general scripting purposes.

Phần mềm mở file .AU3

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AU3 do filegi.com tổng hợp.

  • SciTE4AutoIt3
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • AutoIt

Chuyển đổi file .AU3

           

File .AU3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *