AUD File

? Cách mở file .AUD? Những phần mềm mở file .AUD và sửa file lỗi. Convert N/A AUD file sang định dạng khác.

.AUD File Extension

   
File name AUD File
File Type Video Game Compressed Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (10 Bình chọn)

File .AUD là file gì?

AUD là Audio Files - Video Game Compressed Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin âm thanh hoặc clip âm thanh nén sử dụng nén AUD; được sử dụng trong trò chơi điện tử được phát triển bởi Westwood Studios, như Command & Conquer và Red Alert; cũng được sử dụng bởi Sierra của Laura Bow 2: Dagger của Amon Ra.

What is a AUD file?

Audio file or sound clip compressed using AUD compression; used in computer games developed by Westwood Studios, such as Command & Conquer and Red Alert; also used by Sierra's Laura Bow 2: The Dagger of Amon Ra.

Cách mở .AUD file

Để mở file .AUD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUD do người dùng đóng góp.

  • AudioLabel CD/DVD Labeler
  • AudioLabel CD/DVD/Bluray Label Maker
  • AudioLabel CD/DVD/Bluray Label Maker
  • AudioLabel
  • Parallels Tools Center
  • MixPad
  • MixPad

Chuyển đổi file .AUD

File .AUD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *