AUTOPLAY File

? Cách mở file .AUTOPLAY? Những phần mềm mở file .AUTOPLAY và sửa file lỗi. Convert Binary AUTOPLAY file sang định dạng khác.

.AUTOPLAY File Extension

   
File name AUTOPLAY File
File Type AutoPlay Media Studio Project File
Nhà phát triển Indigo Rose
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (16 Bình chọn)

File .AUTOPLAY là file gì?

AUTOPLAY là Developer Files - AutoPlay Media Studio Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Indigo Rose.

hồ sơ dự án tạo ra bởi AutoPlay Media Studio, một công cụ phát triển ứng dụng nhanh chóng sử dụng để tạo trò chơi, menu CD, và các ứng dụng đa phương tiện; lưu trữ thông tin giao diện người dùng của ứng dụng cũng như các hành động phải thực hiện khi các tương tác người dùng với chương trình.

What is a AUTOPLAY file?

Project file created by AutoPlay Media Studio, a rapid application development tool used for creating games, CD menus, and multimedia applications; stores the application's user interface information as well as the actions to take when the user interacts with the program.

Cách mở .AUTOPLAY file

Để mở file .AUTOPLAY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUTOPLAY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUTOPLAY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUTOPLAY do người dùng đóng góp.

  • Indigo Rose AutoPlay Media Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AutoPlay Media Studio Trial
  • AutoPlay Media Studio - Traducido por Oleada
  • AutoPlay Media Studio Personal Edition
  • AutoPlay Media Studio Personal Edition

Chuyển đổi file .AUTOPLAY

File .AUTOPLAY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *