AUTOSAVE.CDP File

? Cách mở file .AUTOSAVE.CDP? Những phần mềm mở file .AUTOSAVE.CDP và sửa file lỗi. Convert N/A AUTOSAVE.CDP file sang định dạng khác.

.AUTOSAVE.CDP File Extension

   
File name AUTOSAVE.CDP File
File Type Sony CD Architect Project Autosave File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .AUTOSAVE.CDP là file gì?

AUTOSAVE.CDP là Settings Files - Sony CD Architect Project Autosave File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

tập tin một AUTOSAVE.CDP chứa thông tin về một dự án .CDP đã được tự động lưu bởi Sony CD Kiến trúc sư, một mastering audio CD và chương trình ghi đĩa. Nó lưu trữ thông tin dự án, chẳng hạn như vị trí của file nguồn, vết cắt, điểm chèn, chỉnh sửa, và tài sản của dự án.  file AUTOSAVE.CDP là tạm thời và tự động bị xóa khi CD Kiến trúc sư được đóng lại.

What is a AUTOSAVE.CDP file?

An AUTOSAVE.CDP file contains information about a .CDP project that has been autosaved by Sony CD Architect, an audio CD mastering and burning program. It stores project information, such as the location of source files, cuts, insertion points, edits, and project properties. AUTOSAVE.CDP files are temporary and automatically deleted when CD Architect is closed.

Cách mở .AUTOSAVE.CDP file

Để mở file .AUTOSAVE.CDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUTOSAVE.CDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUTOSAVE.CDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUTOSAVE.CDP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .AUTOSAVE.CDP

File .AUTOSAVE.CDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *