AUZ File

? Cách mở file .AUZ? Những phần mềm mở file .AUZ và sửa file lỗi. Convert N/A AUZ file sang định dạng khác.

.AUZ File Extension

   
File name AUZ File
File Type Ableton Authorization File
Nhà phát triển Ableton
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (15 Bình chọn)

File .AUZ là file gì?

AUZ là Misc Files - Ableton Authorization File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ableton.

giấy phép phần mềm tập tin được sử dụng bởi Ableton Live, một ứng dụng sản xuất âm thanh thường được sử dụng để tạo hỗn hợp điện tử; chứa một chìa khóa đăng ký phần mềm cho phép người dùng ủy quyền cho một bản sao hợp pháp của phần mềm; có thể nhấn đúp chuột để hoàn thành việc uỷ quyền.

What is a AUZ file?

Software license file used by Ableton Live, an audio production application often used for creating electronic mixes; contains a software registration key that allows users to authorize a legal copy of the software; can be double-clicked to complete the authorization.

Cách mở .AUZ file

Để mở file .AUZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AUZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AUZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AUZ do người dùng đóng góp.

  • Ableton Live

Chuyển đổi file .AUZ

File .AUZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *