AV File

? Cách mở file .AV? Những phần mềm mở file .AV và sửa file lỗi. Convert N/A AV file sang định dạng khác.

.AV File Extension

   
File name AV File
File Type 1Final Draft AV Script
Nhà phát triển Final Draft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (12 Bình chọn)

File .AV là file gì?

AV là Page Layout Files - 1Final Draft AV Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Final Draft.

Một file AV là một tài liệu được tạo ra bởi Dự thảo AV cuối cùng (phiên bản 1), một trình xử lý sử dụng để tạo kịch bản cho quảng cáo, công ty video, và phim tài liệu. Nó chứa một kịch bản, trong đó bao gồm đối thoại, thông tin nhân vật, cảnh, và video và cột âm thanh. file AV cũng bao gồm thông tin về kịch bản, chẳng hạn như tiêu đề, chiều dài, nhà văn, đạo diễn, và bản thảo.

What is a AV file?

An AV file is a document created by Final Draft AV (version 1), a word processor used to create screenplays for commercials, corporate videos, and documentaries. It contains a script, which includes dialogue, character information, scenes, and video and audio columns. AV files also include information about the script, such as the title, length, writer, director, and draft version.

Cách mở .AV file

Để mở file .AV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AV do người dùng đóng góp.

  • KMPlayer
  • GOMPLAYER
  • GOMPLAYER
  • thSurveillance

Chuyển đổi file .AV

File .AV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *