AVD File

AVD là Video Files - Movie Edit Pro Video Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

.AVD File Extension

   
File name AVD File
File Type Movie Edit Pro Video Information File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .AVD là file gì?

AVD là Video Files - Movie Edit Pro Video Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

What is a AVD file?

Video clip data file created by Movie Edit Pro (MEP), a movie editing program; stores a reference to a video file as well as scene detection information for the video segment; built automatically when a movie file is imported into MEP.

Phần mềm mở file .AVD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVD do filegi.com tổng hợp.

  • Photo Gallery
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • KMPlayer
  • Avanti
  • Avanti! MC
  • Avanti! MC

Chuyển đổi file .AVD

           

File .AVD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *