AVHDX File

? Cách mở file .AVHDX? Những phần mềm mở file .AVHDX và sửa file lỗi. Convert N/A AVHDX file sang định dạng khác.

.AVHDX File Extension

   
File name AVHDX File
File Type Automatic Virtual Hard Drive File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .AVHDX là file gì?

AVHDX là Data Files - Automatic Virtual Hard Drive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một AVHDX là một hình ảnh đĩa trạm kiểm soát sử dụng bởi Windows Server và công nghệ của mình Microsoft Hyper-V, mà bootstraps máy ảo (VM) sử dụng hình ảnh đĩa. Nó chứa các trạng thái, cấu hình dữ liệu, và phần cứng của một máy ảo tại thời điểm thành lập tập tin. file AVHDX được tạo ra để lưu trạng thái cụ thể của một ổ cứng .VHDX ảo.

What is a AVHDX file?

An AVHDX file is a disk image checkpoint used by Windows Server and its Microsoft Hyper-V technology, which bootstraps virtual machines (VM) using disk images. It contains the state, data, and hardware configuration of a VM at the time of the file creation. AVHDX files are created to save a specific state of a .VHDX virtual hard drive.

Cách mở .AVHDX file

Để mở file .AVHDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVHDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVHDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVHDX do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .AVHDX

File .AVHDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *