AVL File

? Cách mở file .AVL? Những phần mềm mở file .AVL và sửa file lỗi. Convert N/A AVL file sang định dạng khác.

.AVL File Extension

   
File name AVL File
File Type 1ArcView Legend File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .AVL là file gì?

AVL là GIS Files - 1ArcView Legend File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Có một huyền thoại hay chìa khóa cho một bản đồ được tạo ra với ESRI ArcView GIS (Hệ thống thông tin đồ họa) phần mềm bản đồ; bao gồm thông tin về mã vạch được sử dụng trong các tập tin bản đồ tương ứng; lưu trong một định dạng văn bản chuẩn và có thể được tham chiếu bởi một tập tin dự án ArcView (.APR).

What is a AVL file?

Contains a legend or key for a map created with ESRI ArcView GIS (Graphic Information System) mapping software; includes symbology information used in the corresponding map file; saved in a standard text format and may be referenced by a ArcView project (.APR) file.

Cách mở .AVL file

Để mở file .AVL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AVL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AVL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVL do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Ai Picture Explorer
  • Idrisi32

Chuyển đổi file .AVL

File .AVL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *