AVL File

AVL là GIS Files - 1ArcView Legend File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

.AVL File Extension

   
File name AVL File
File Type 1ArcView Legend File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .AVL là file gì?

AVL là GIS Files - 1ArcView Legend File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Có một huyền thoại hay chìa khóa cho một bản đồ được tạo ra với ESRI ArcView GIS (Hệ thống thông tin đồ họa) phần mềm bản đồ; bao gồm thông tin về mã vạch được sử dụng trong các tập tin bản đồ tương ứng; lưu trong một định dạng văn bản chuẩn và có thể được tham chiếu bởi một tập tin dự án ArcView (.APR).

What is a AVL file?

Contains a legend or key for a map created with ESRI ArcView GIS (Graphic Information System) mapping software; includes symbology information used in the corresponding map file; saved in a standard text format and may be referenced by a ArcView project (.APR) file.

Phần mềm mở file .AVL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVL do filegi.com tổng hợp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Ai Picture Explorer
  • Idrisi32

Chuyển đổi file .AVL

           

File .AVL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *