AWBR File

? Cách mở file .AWBR? Những phần mềm mở file .AWBR và sửa file lỗi. Convert N/A AWBR file sang định dạng khác.

.AWBR File Extension

   
File name AWBR File
File Type WriteOnline WordBar File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AWBR là file gì?

AWBR là Data Files - WriteOnline WordBar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

Hồ AWBR là một tập tin được sử dụng bởi WordBar WriteOnline, một công cụ biết chữ sử dụng cho các nhà văn đấu tranh giúp đỡ trong trường trung học đến đại học. Các tập tin chứa một hay từ nhiều ngân hàng về các chủ đề như quần áo, nước, và thực phẩm.

What is a AWBR file?

An AWBR file is a WordBar file used by WriteOnline, a literacy tool used to help struggling writers in middle school through college. The file contains one or more word banks about subjects such as clothing, countries, and food.

Cách mở .AWBR file

Để mở file .AWBR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AWBR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AWBR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AWBR do người dùng đóng góp.

  • Crick Software WriteOnline
  • Crick Software Clicker
  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .AWBR

File .AWBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *