AWBR File

AWBR là Data Files - WriteOnline WordBar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

.AWBR File Extension

   
File name AWBR File
File Type WriteOnline WordBar File
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AWBR là file gì?

AWBR là Data Files - WriteOnline WordBar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

Hồ AWBR là một tập tin được sử dụng bởi WordBar WriteOnline, một công cụ biết chữ sử dụng cho các nhà văn đấu tranh giúp đỡ trong trường trung học đến đại học. Các tập tin chứa một hay từ nhiều ngân hàng về các chủ đề như quần áo, nước, và thực phẩm.

What is a AWBR file?

An AWBR file is a WordBar file used by WriteOnline, a literacy tool used to help struggling writers in middle school through college. The file contains one or more word banks about subjects such as clothing, countries, and food.

Phần mềm mở file .AWBR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AWBR do filegi.com tổng hợp.

  • Crick Software WriteOnline
  • Crick Software Clicker
  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .AWBR

           

File .AWBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *