GBM File

? Cách mở file .GBM? Những phần mềm mở file .GBM và sửa file lỗi. Convert N/A GBM file sang định dạng khác.

.GBM File Extension

   
File name GBM File
File Type Gameboy Map File
Nhà phát triển Harry Mulder
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GBM là file gì?

GBM là Developer Files - Gameboy Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Harry Mulder.

Tập tin được tạo ra bởi Gameboy Bản đồ Builder (GBMB), một ứng dụng cho phép người dùng để thiết kế các bản đồ được sử dụng trong trò chơi Game Boy; chứa thông tin bản đồ như chiều rộng và chiều cao của bản đồ trong gạch và số lượng màu sắc bất động sản; bao gồm các đường dẫn đến tập tin tileset .GBR được sử dụng để tạo ra bản đồ.

What is a GBM file?

File created by Gameboy Map Builder (GBMB), an application that allows users to design maps used in Gameboy games; contains map information such as the width and height of the map in tiles and number of property colors; includes the path to the .GBR tileset file that is used to create the map.

Cách mở .GBM file

Để mở file .GBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBM do người dùng đóng góp.

  • Gameboy Map Builder
  • GOM Player
  • GOM Player
  • Genome Workbench
  • Fastrak General Beam Design
  • GOM Player Plus
  • GOM Player Plus

Chuyển đổi file .GBM

File .GBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *