GBLORB File

? Cách mở file .GBLORB? Những phần mềm mở file .GBLORB và sửa file lỗi. Convert Binary GBLORB file sang định dạng khác.

.GBLORB File Extension

   
File name GBLORB File
File Type Glulx Blorb Game File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (31 Bình chọn)

File .GBLORB là file gì?

GBLORB là Game Files - Glulx Blorb Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Interactive Fiction (IF) thông dịch viên, chẳng hạn như Spatterlight hoặc Zoom; chứa một câu chuyện Glulx ở định dạng Blorb, mà là một dạng được sử dụng để bó các file tài nguyên trò chơi khác nhau vào một kho lưu trữ duy nhất; tập tin tài nguyên khác nhau bao gồm âm nhạc, đồ họa và thông tin cấp.

What is a GBLORB file?

Game file used by Interactive Fiction (IF) interpreters, such as Spatterlight or Zoom; contains a Glulx story in Blorb format, which is a format used to bundle different game resource files into a single archive; different resource files include music, graphics, and level information.

Cách mở .GBLORB file

Để mở file .GBLORB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GBLORB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GBLORB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GBLORB do người dùng đóng góp.

  • Twisty
  • Windows Frotz
  • Windows Frotz
  • Zoom
  • Spatterlight

Chuyển đổi file .GBLORB

File .GBLORB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *