AWD File

? Cách mở file .AWD? Những phần mềm mở file .AWD và sửa file lỗi. Convert Binary AWD file sang định dạng khác.

.AWD File Extension

   
File name AWD File
File Type 1Microsoft Fax Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .AWD là file gì?

AWD là Raster Image Files - 1Microsoft Fax Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

hình ảnh fax, cũng gọi là "Tại Document làm việc," được tạo ra bởi phần mềm Microsoft Fax; lưu trữ các nội dung của một bản fax nhận được, bao gồm thông tin văn bản và cấu trúc trang; có thể được chuyển đổi sang một file .TIF bằng cách thực hiện awdvstub.exe chương trình, mà nằm ở i386 win9xmig fax thư mục trên Windows XP / 2000 cài đặt đĩa CD.

What is a AWD file?

Fax image, also called an "At Work Document," created by Microsoft Fax software; stores the content of a received fax, including the text and page structure information; can be converted to a .TIF file by executing the program awdvstub.exe, which is located in the i386win9xmigfax directory on the Windows XP/2000 installer CD.

Cách mở .AWD file

Để mở file .AWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AWD do người dùng đóng góp.

  • Polybytes PolyView
  • Artweaver
  • Artweaver
  • Systweak PhotoStudio
  • Artweaver Plus
  • AstroWorld Prime Edition
  • AstroWorld Prime Edition

Chuyển đổi file .AWD

File .AWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *