AWDB File

AWDB là Data Files - Access Walker Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ISS Data Security.

.AWDB File Extension

   
File name AWDB File
File Type Access Walker Database File
Nhà phát triển ISS Data Security
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AWDB là file gì?

AWDB là Data Files - Access Walker Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ISS Data Security.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Access Walker, một chương trình dùng để quản lý mật khẩu và các thông tin đăng nhập; cửa hàng một cách an toàn dữ liệu nhạy cảm sử dụng thuật toán mã hóa AES và Blowfish; sử dụng để lưu trữ các dữ liệu bí mật mà chỉ có thể được lấy ra với một mật khẩu chính duy nhất.

What is a AWDB file?

Database file created by Access Walker, a program used to manage passwords and login information; securely stores sensitive data using AES and Blowfish encryption algorithms; used for storing confidential data that can only be retrieved with a single master password.

Phần mềm mở file .AWDB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AWDB do filegi.com tổng hợp.

  • ISS Data Security Access Walker

Chuyển đổi file .AWDB

           

File .AWDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *