AWK File

AWK là Developer Files - AWK Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Free Software Foundation.

.AWK File Extension

   
File name AWK File
File Type AWK Script
Nhà phát triển Free Software Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .AWK là file gì?

AWK là Developer Files - AWK Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Free Software Foundation.

Script tạo ra cho awk, một chương trình xử lý văn bản được bao gồm trong các bản phân phối hệ điều hành Unix và Linux; chứa các hướng dẫn cho phù hợp, thay thế, và in văn bản từ một chuỗi đầu vào hoặc tập tin; sử dụng cho sản xuất định dạng văn bản và báo cáo.

What is a AWK file?

Script created for awk, a text processing program that is included with Unix and Linux operating system distributions; contains instructions for matching, replacing, and printing text from an input string or file; used for producing formatted text and reports.

Phần mềm mở file .AWK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AWK do filegi.com tổng hợp.

  • Open Watcom
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PrintProfi
  • PFE

Chuyển đổi file .AWK

           

File .AWK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *