AWK File

? Cách mở file .AWK? Những phần mềm mở file .AWK và sửa file lỗi. Convert Text AWK file sang định dạng khác.

.AWK File Extension

   
File name AWK File
File Type AWK Script
Nhà phát triển Free Software Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .AWK là file gì?

AWK là Developer Files - AWK Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Free Software Foundation.

Script tạo ra cho awk, một chương trình xử lý văn bản được bao gồm trong các bản phân phối hệ điều hành Unix và Linux; chứa các hướng dẫn cho phù hợp, thay thế, và in văn bản từ một chuỗi đầu vào hoặc tập tin; sử dụng cho sản xuất định dạng văn bản và báo cáo.

What is a AWK file?

Script created for awk, a text processing program that is included with Unix and Linux operating system distributions; contains instructions for matching, replacing, and printing text from an input string or file; used for producing formatted text and reports.

Cách mở .AWK file

Để mở file .AWK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AWK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AWK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AWK do người dùng đóng góp.

  • Open Watcom
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PrintProfi
  • PFE

Chuyển đổi file .AWK

File .AWK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *