AXA File

? Cách mở file .AXA? Những phần mềm mở file .AXA và sửa file lỗi. Convert N/A AXA file sang định dạng khác.

.AXA File Extension

   
File name AXA File
File Type Annodex Audio File
Nhà phát triển CSIRO
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .AXA là file gì?

AXA là Audio Files - Annodex Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CSIRO.

tập tin âm thanh được lưu trữ trong các định dạng Annodex, mà là tương tự như các định dạng container Ogg; chứa nén âm thanh, cùng với Continuous Truyền thông Markup Language (CMML) và thông tin codec để làm cho nó dễ dàng hơn cho các nội dung được tìm kiếm và truy cập.

What is a AXA file?

Audio file stored in the Annodex format, which is similar to the Ogg container format; contains compressed audio, along with Continuous Media Markup Language (CMML) and codec information to make it easier for the content to be searched and accessed.

Cách mở .AXA file

Để mở file .AXA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AXA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AXA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AXA do người dùng đóng góp.

  • Macgo Mac Media Player
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .AXA

File .AXA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *