AXD File

? Cách mở file .AXD? Những phần mềm mở file .AXD và sửa file lỗi. Convert Binary AXD file sang định dạng khác.

.AXD File Extension

   
File name AXD File
File Type ASP.NET Web Handler File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (47 Bình chọn)

File .AXD là file gì?

AXD là Web Files - ASP.NET Web Handler File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Hồ AXD là một tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng ASP.NET để xử lý yêu cầu tài nguyên nhúng. Nó chứa các hướng dẫn để lấy nguồn nhúng, chẳng hạn như hình ảnh, JavaScript (JS) các tập tin, và các tập tin CSS. file AXD được sử dụng để tiêm các nguồn lực vào các trang web client-side và truy cập chúng trên máy chủ trong một cách tiêu chuẩn.

What is a AXD file?

An AXD file is a file used by ASP.NET applications for handling embedded resource requests. It contains instructions for retrieving embedded resources, such as images, JavaScript (.JS) files, and .CSS files. AXD files are used for injecting resources into the client-side webpage and access them on the server in a standard way.

Cách mở .AXD file

Để mở file .AXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AXD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AxisVM Finite Element Program
  • Axum
  • IBM Cognos Axiant 4GL
  • IBM Cognos Axiant 4GL

Chuyển đổi file .AXD

File .AXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *