AXE File

? Cách mở file .AXE? Những phần mềm mở file .AXE và sửa file lỗi. Convert Binary AXE file sang định dạng khác.

.AXE File Extension

   
File name AXE File
File Type 1AutoRoute Map File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .AXE là file gì?

AXE là GIS Files - 1AutoRoute Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

File Locations tạo ra bởi Microsoft AutoRoute, một chương trình kế hoạch chuyển hướng bản đồ và chuyến đi cho Đông và Tây Âu; chứa "đinh ghim", mà là điểm yêu thích (POI) trên bản đồ; cũng có thể chứa dữ liệu điều hướng.

What is a AXE file?

Locations file created by Microsoft AutoRoute, a map navigation and trip planning program for Eastern and Western Europe; contains "pushpins," which are Points of Interest (POI) on the map; can also contain navigation data.

Cách mở .AXE file

Để mở file .AXE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AXE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AXE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AXE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft AutoRoute
  • Microsoft AutoRoute Express Europa
  • Microsoft AutoRoute Express Europa
  • ITN Converter
  • Media Player Classic
  • Microsoft AutoRoute
  • Microsoft AutoRoute

Chuyển đổi file .AXE

File .AXE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *