AXP File

? Cách mở file .AXP? Những phần mềm mở file .AXP và sửa file lỗi. Convert XML AXP file sang định dạng khác.

.AXP File Extension

   
File name AXP File
File Type CDBurnerXP Audio Compilation File
Nhà phát triển Canneverbe
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AXP là file gì?

AXP là Settings Files - CDBurnerXP Audio Compilation File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Canneverbe.

tập tin biên soạn âm thanh được tạo ra bởi CDBurnerXP, một chương trình dùng để ghi đĩa; chứa một danh sách các tập tin âm thanh, bao gồm các đường dẫn tập tin, tiêu đề, nghệ sĩ, thời gian, và số ca khúc; cũng lưu trữ ngày biên soạn tạo và tổng thời gian phát lại âm thanh.

What is a AXP file?

Audio compilation file created by CDBurnerXP, a program used to burn discs; contains a list of audio files, including the file path, title, artist, duration, and track number; also stores the compilation date created and the total audio playback time.

Cách mở .AXP file

Để mở file .AXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AXP do người dùng đóng góp.

  • Canneverbe CDBurnerXP
  • CDBurnerXP Pro
  • CDBurnerXP Pro
  • ToneWorks AX3000G SoundEditor
  • AppGini Free Trial Edition
  • auditXpress.Net
  • auditXpress.Net

Chuyển đổi file .AXP

File .AXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *