AXV File

AXV là Video Files - Annodex Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CSIRO.

.AXV File Extension

   
File name AXV File
File Type Annodex Video File
Nhà phát triển CSIRO
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AXV là file gì?

AXV là Video Files - Annodex Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CSIRO.

tập tin video được lưu trữ trong các định dạng Annodex, được xây dựng trên định dạng container Ogg; chứa nén video, cùng với thông tin điều chỉnh codec và liên tục truyền thông Markup Language (CMML) để làm cho nó dễ dàng hơn cho các nội dung video được tìm kiếm và truy cập bởi người sử dụng.

What is a AXV file?

Video file stored in the Annodex format, which is built on the Ogg container format; contains compressed video, along with codec information and Continuous Media Markup Language (CMML) to make it easier for the video content to be searched and accessed by users.

Phần mềm mở file .AXV

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AXV do filegi.com tổng hợp.

  • Macgo Mac Media Player
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .AXV

           

File .AXV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *