AXV File

? Cách mở file .AXV? Những phần mềm mở file .AXV và sửa file lỗi. Convert N/A AXV file sang định dạng khác.

.AXV File Extension

   
File name AXV File
File Type Annodex Video File
Nhà phát triển CSIRO
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AXV là file gì?

AXV là Video Files - Annodex Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CSIRO.

tập tin video được lưu trữ trong các định dạng Annodex, được xây dựng trên định dạng container Ogg; chứa nén video, cùng với thông tin điều chỉnh codec và liên tục truyền thông Markup Language (CMML) để làm cho nó dễ dàng hơn cho các nội dung video được tìm kiếm và truy cập bởi người sử dụng.

What is a AXV file?

Video file stored in the Annodex format, which is built on the Ogg container format; contains compressed video, along with codec information and Continuous Media Markup Language (CMML) to make it easier for the video content to be searched and accessed by users.

Cách mở .AXV file

Để mở file .AXV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AXV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AXV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AXV do người dùng đóng góp.

  • Macgo Mac Media Player
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .AXV

File .AXV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *