AY File

? Cách mở file .AY? Những phần mềm mở file .AY và sửa file lỗi. Convert Binary AY file sang định dạng khác.

.AY File Extension

   
File name AY File
File Type AY Chiptune File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .AY là file gì?

AY là Audio Files - AY Chiptune File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi trò chơi từ hệ thống máy tính cũ mà đã có một con chip âm thanh loạt General Instruments AY; chứa một "Chiptune," trong đó xác định một định dạng âm thanh cho phép chip card âm thanh để tạo ra âm thanh trong thời gian thực; có thể được phát lại sử dụng một chương trình giả lập chip âm thanh AY.

What is a AY file?

Audio file used by games from older computer systems that had a General Instruments AY series sound chip; contains a "chiptune," which specifies a sound format that enables the sound card chip to create sounds in real time; can be played back using a program that emulates the AY sound chip.

Cách mở .AY file

Để mở file .AY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AY do người dùng đóng góp.

  • Micro Speccy
  • Audio Overload
  • Audio Overload
  • Ay_Emul

Chuyển đổi file .AY

File .AY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *