AZ! File

AZ! là Misc Files - Vuze Partial Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vuze.

.AZ! File Extension

   
File name AZ! File
File Type Vuze Partial Download File
Nhà phát triển Vuze
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .AZ! là file gì?

AZ! là Misc Files - Vuze Partial Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Vuze.

Tập tin được tạo ra bởi Vuze, một BitTorrent client cross-platform; chứa dữ liệu cho một tập tin vì nó đang được tải về (ví dụ, ".avi.az!" cho một tập tin .AVI); sử dụng để đánh dấu các tập tin như một trình tải xuống, và ".az!" phần mở rộng tập tin được lấy ra khi quá trình download hoàn tất.

What is a AZ! file?

File created by Vuze, a cross-platform BitTorrent client; contains data for a file as it is being downloaded (e.g., ".avi.az!" for an .AVI file); used for marking the file as a download in progress, and the ".az!" file extension is removed when the download is complete.

Phần mềm mở file .AZ!

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZ! do filegi.com tổng hợp.

  • Vuze

Chuyển đổi file .AZ!

           

File .AZ! có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *