AZF File

? Cách mở file .AZF? Những phần mềm mở file .AZF và sửa file lỗi. Convert N/A AZF file sang định dạng khác.

.AZF File Extension

   
File name AZF File
File Type AirZip FileSECURE File
Nhà phát triển AirZip
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AZF là file gì?

AZF là Encoded Files - AirZip FileSECURE File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AirZip.

Bảo đảm tập tin bằng cách đọc bởi ứng dụng FileSECURE đọc; chứa các tập tin chuyển đổi sang định dạng AZS để được bảo đảm.

What is a AZF file?

Secured file by read by the FileSECURE Reader application; contains the file converted to the AZS format in order to be secured.

Cách mở .AZF file

Để mở file .AZF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AZF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AZF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZF do người dùng đóng góp.

  • AirZip FileSECURE Reader

Chuyển đổi file .AZF

File .AZF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *