AZF File

AZF là Encoded Files - AirZip FileSECURE File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AirZip.

.AZF File Extension

   
File name AZF File
File Type AirZip FileSECURE File
Nhà phát triển AirZip
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AZF là file gì?

AZF là Encoded Files - AirZip FileSECURE File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AirZip.

Bảo đảm tập tin bằng cách đọc bởi ứng dụng FileSECURE đọc; chứa các tập tin chuyển đổi sang định dạng AZS để được bảo đảm.

What is a AZF file?

Secured file by read by the FileSECURE Reader application; contains the file converted to the AZS format in order to be secured.

Phần mềm mở file .AZF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZF do filegi.com tổng hợp.

  • AirZip FileSECURE Reader

Chuyển đổi file .AZF

           

File .AZF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *