AZS File

? Cách mở file .AZS? Những phần mềm mở file .AZS và sửa file lỗi. Convert N/A AZS file sang định dạng khác.

.AZS File Extension

   
File name AZS File
File Type AirZip FileSECURE File
Nhà phát triển AirZip
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AZS là file gì?

AZS là Encoded Files - AirZip FileSECURE File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AirZip.

What is a AZS file?

File secured by FileSECURE and read by the FileSECURE Reader application; contains the file converted to the AZS format in order to be secured.

Cách mở .AZS file

Để mở file .AZS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AZS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AZS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZS do người dùng đóng góp.

  • AirZip FileSECURE Reader
  • Amazon Kindle For PC
  • Amazon Kindle For PC
  • Kindle

Chuyển đổi file .AZS

File .AZS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *