AZW1 File

AZW1 là eBook Files - Amazon Topaz eBook, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Amazon.

.AZW1 File Extension

   
File name AZW1 File
File Type Amazon Topaz eBook
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .AZW1 là file gì?

AZW1 là eBook Files - Amazon Topaz eBook, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Amazon.

tập tin eBook được sử dụng bởi các thiết bị Amazon Kindle và phần mềm máy tính để bàn Amazon Kindle; cửa hàng một eBook định dạng Kindle Topaz (định dạng .TPZ); sử dụng để lưu trữ ebook tải về từ mạng 3G Whispernet Amazon.

What is a AZW1 file?

eBook file used by Amazon Kindle devices and the Amazon Kindle desktop software; stores an eBook in the Kindle Topaz format (.TPZ format); used for storing downloaded eBooks from Amazon's 3G Whispernet network.

Phần mềm mở file .AZW1

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZW1 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • calibre - E-book management
  • calibre - E-book management

Chuyển đổi file .AZW1

           

File .AZW1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *