AZW3F File

? Cách mở file .AZW3F? Những phần mềm mở file .AZW3F và sửa file lỗi. Convert N/A AZW3F file sang định dạng khác.

.AZW3F File Extension

   
File name AZW3F File
File Type Amazon eBook Metadata File
Nhà phát triển Amazon
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .AZW3F là file gì?

AZW3F là Data Files - Amazon eBook Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Amazon.

tập tin một AZW3F là một tập tin siêu dữ liệu được sử dụng bởi Amazon Kindle, một thiết bị e-reader. Nó chứa siêu dữ liệu, chẳng hạn như tác giả và số trang, cho một tập tin .AZW3 eBook, mà là một định dạng Amazon KF8 sách điện tử mà thay thế các định dạng file .AZW.

What is a AZW3F file?

An AZW3F file is a metadata file used by Amazon Kindle, an e-reader device. It contains metadata, such as the author and number of pages, for an .AZW3 eBook file, which is an Amazon KF8 eBook format that replaced the .AZW file format.

Cách mở .AZW3F file

Để mở file .AZW3F click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AZW3F bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AZW3F

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AZW3F do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .AZW3F

File .AZW3F có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *