B2A File

? Cách mở file .B2A? Những phần mềm mở file .B2A và sửa file lỗi. Convert N/A B2A file sang định dạng khác.

.B2A File Extension

   
File name B2A File
File Type Btoa Encoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .B2A là file gì?

B2A là Encoded Files - Btoa Encoded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản ASCII đã được tạo ra từ một tập tin nhị phân bằng cách sử dụng btoa (nhị phân để ASCII) thuật toán; sử dụng cho việc gửi tập tin nhị phân qua giao thức mà chỉ hỗ trợ dựa trên văn bản chuyển dữ liệu.

What is a B2A file?

ASCII text file that has been created from a binary file using the btoa (Binary to ASCII) algorithm; used for sending binary files over protocols that only support text-based data transfers.

Cách mở .B2A file

Để mở file .B2A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .B2A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .B2A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B2A do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .B2A

File .B2A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *