B3D File

? Cách mở file .B3D? Những phần mềm mở file .B3D và sửa file lỗi. Convert Binary B3D file sang định dạng khác.

.B3D File Extension

   
File name B3D File
File Type Blitz3D Entity Model File
Nhà phát triển Blitz Research
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (17 Bình chọn)

File .B3D là file gì?

B3D là 3D Image Files - Blitz3D Entity Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blitz Research.

mô hình 3D, hoặc "thực thể", tập tin được sử dụng bởi Blitz3D, một ứng dụng và ngôn ngữ lập trình đơn giản sử dụng để trò chơi 3D được tạo ra; cửa hàng mô hình thông tin trong "khối;" có thể chứa texture, bàn chải, đỉnh, hình tam giác, mắt lưới, xương, hoặc dữ liệu hình ảnh động.

What is a B3D file?

3D model, or "entity," file used by Blitz3D, an application and simple programming language used to created 3D games; stores model information in "chunks;" may contain textures, brushes, vertices, triangles, meshes, bones, or animation data.

Cách mở .B3D file

Để mở file .B3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .B3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .B3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B3D do người dùng đóng góp.

  • Blender
  • Blitz Research Blitz3D
  • Blitz Research Blitz3D
  • Ultimate Unwrap 3D
  • Irrlicht
  • Multipath Movies
  • Multipath Movies

Chuyển đổi file .B3D

File .B3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *