B4S File

? Cách mở file .B4S? Những phần mềm mở file .B4S và sửa file lỗi. Convert XML B4S file sang định dạng khác.

.B4S File Extension

   
File name B4S File
File Type Winamp Playlist File
Nhà phát triển Nullsoft
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .B4S là file gì?

B4S là Audio Files - Winamp Playlist File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Nullsoft.

playlist tập tin âm nhạc được sử dụng bởi các phiên bản cũ của Winamp media player; lưu trong một định dạng XML và lưu trữ một danh sách các tập tin đa phương tiện và siêu dữ liệu có liên quan; sử dụng để lưu danh sách bài hát và hỗn hợp yêu thích.

What is a B4S file?

Music playlist file used by older versions of the Winamp media player; saved in an XML format and stores a list of multimedia files and associated metadata; used for saving song lists and favorite mixes.

Cách mở .B4S file

Để mở file .B4S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .B4S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .B4S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B4S do người dùng đóng góp.

  • Macgo Mac Media Player
  • Nullsoft Winamp
  • Nullsoft Winamp
  • VideoLAN VLC media player
  • Winamp
  • Winamp Pro
  • Winamp Pro

Chuyển đổi file .B4S

File .B4S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *