B6Z File

? Cách mở file .B6Z? Những phần mềm mở file .B6Z và sửa file lỗi. Convert N/A B6Z file sang định dạng khác.

.B6Z File Extension

   
File name B6Z File
File Type B6Z Archive
Nhà phát triển Mark Adler
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .B6Z là file gì?

B6Z là Compressed Files - B6Z Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mark Adler.

Một tập tin B6Z là một kho lưu trữ được tạo ra bởi B6Zip, một tiện ích hệ điều hành MacOS dùng để nén và giải nén file, bao gồm .zip, .tar, và các file .RAR. Nó chứa một hoặc nhiều file nén theo định dạng B6Z. file B6Z được tạo ra để tiết kiệm không gian khi chia sẻ hoặc lưu trữ các file lớn, cũng như để bảo vệ thông tin nhạy cảm trong các tập tin.

What is a B6Z file?

A B6Z file is an archive created by B6Zip, a macOS utility used to compress and decompress files, including .ZIP, .TAR, and .RAR files. It contains one or more files compressed in the B6Z format. B6Z files are created in order to save space when sharing or storing large files, as well as to secure sensitive information in files.

Cách mở .B6Z file

Để mở file .B6Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .B6Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .B6Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .B6Z do người dùng đóng góp.

  • B6Zip

Chuyển đổi file .B6Z

File .B6Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *