BA9 File

? Cách mở file .BA9? Những phần mềm mở file .BA9 và sửa file lỗi. Convert N/A BA9 file sang định dạng khác.

.BA9 File Extension

   
File name BA9 File
File Type TaxAct 2019 Tax Return Backup File
Nhà phát triển TaxAct
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .BA9 là file gì?

BA9 là Backup Files - TaxAct 2019 Tax Return Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TaxAct.

Một tập tin BA9 chứa một bản sao lưu của một tờ khai thuế được tạo ra bởi phiên bản 2019 của TaxAct, một chương trình thuế chuẩn bị cho năm thuế 2019. Nó lưu trữ dữ liệu 2019 thuế, trong đó bao gồm IRS và hình thức thuế tiểu bang dữ liệu liên bang cùng với thông tin cá nhân cơ bản, chẳng hạn như tên, nghề nghiệp của người sử dụng. file BA9 được sử dụng cho mục đích lưu trữ và như một bản sao lưu vào file tờ khai thuế .TA9 trong trường hợp nó bị mất hoặc bị hỏng.

What is a BA9 file?

A BA9 file contains a backup of a tax return created by the 2019 version of TaxAct, a tax-preparation program for the 2019 tax year. It stores 2019 tax data, which includes federal IRS and state tax form data along with basic personal information, such as the name and occupation of the user. BA9 files are used for archival purposes and as a backup to the .TA9 tax return file in the event that it is lost or becomes corrupt.

Cách mở .BA9 file

Để mở file .BA9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BA9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BA9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BA9 do người dùng đóng góp.

  • TaxAct
  • TaxACT
  • TaxACT

Chuyển đổi file .BA9

File .BA9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *