BA_ File

? Cách mở file .BA_? Những phần mềm mở file .BA_ và sửa file lỗi. Convert Text BA_ file sang định dạng khác.

.BA_ File Extension

   
File name BA_ File
File Type Renamed BAT File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .BA_ là file gì?

BA_ là Executable Files - Renamed BAT File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Đổi tên .BAT tập tin thực thi mà sử dụng một dấu gạch dưới ( "_") thay vì "t" để các tập tin không thể vô tình chạy khi nhấn đúp chuột trong Windows; có thể đổi tên trở lại với một ".bat" tập tin và sau đó chạy.

What is a BA_ file?

Renamed .BAT executable file that uses an underscore ("_") instead of the "t" so that the file cannot be accidentally run when double-clicked in Windows; can be renamed back to a ".bat" file and then run.

Cách mở .BA_ file

Để mở file .BA_ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BA_ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BA_

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BA_ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expand
  • Microsoft Windows Command Prompt
  • Microsoft Windows Command Prompt

Chuyển đổi file .BA_

File .BA_ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *